Tin Tức

Hướng dẫn tham gia phụ bản Sát Tinh

Tham gia phụ bản Sát Tinh ở đâu?

Quý bằng hữu tới gặp NPC Khô Vinh Đại Sư (131,77) Đại Lý để tiến hành tham gia phụ bản Sát Tinh.

Sau khi tiến vào phụ bản Sát Tinh, quý bằng hữu đứng ở giữa và chờ các Boss xuất hiện và tiêu diệt.
Lưu ý: Có một số Boss có những kỹ năng phản sát thương và giật máu khiến cho đồng đội có thể tuyên chiến lẫn nhau, quý bằng hữu cần lưu ý khi tham gia phụ bản này.