Tin Tức

[Sự Kiện] Boss VIP Kính Hồ

Boss VIP sở hữu hầu hết các vật phẩm giá trị của Server.
Khi BOSS VIP xuất hiện, sẽ bung ra rất nhiều hộp quà tặng cho mọi người, cần thao tác để mở hộp quà.
 
Thời gian xuất hiện Boss:
- 20h và 20h15: Boss Kính Hồ tọa độ 248,95.
 
Sau khi BOSS VIP chết, sẽ bung ra các hộp quà, ai cũng có cơ hội nhặt hộp quà này (kể cả bạn không thuộc team đánh đỏ được BOSS), tạo công bằng cho tất cả mọi người để tham chiến.
Ngoài ra đội đánh đỏ được Boss sẽ nhặt thêm được 6 bọc phụ.
Đặc biệt là, hộp quà của BOSS VIP sẽ không tự động nhặt đồ bằng “Càn Khôn Hồ” được, mà phải nhặt thủ công.